Nykredit

Nykredit fik brugervenlig og skalerbar MiFIR-løsning

Nykredit bygning på Under Krystallen

State-of-the-art. Sådan lød dommen over Vitec Alocs løsning til investor protection, PORTMAN MiFIR, efter to måneders drift hos Nykredit, som var en af de første kunder på løsningen. Rasmus Grinderslev, som på daværende tidspunkt var Product Manager i Vitec Aloc, forstår godt begejstringen: ”Det er ikke bare en black box, de har fået leveret. Brugerne har været med på rejsen lige fra starten, og løsningen er designet ud fra det konkrete workflow, som brugeren sidder i – så forventningerne er blevet indfriet fra dag et”.

Da Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) varslede om øgede rapporteringskrav med det formål at skabe stærkere investorbeskyttelse, stod mange banker pludselig over for en uoverskuelig opgave. Det gjaldt også Nykredit, en af Danmarks største banker med knap 180 mia. kr i forvaltning.

Lovændringen kræver, at bankerne skal rapportere til investor, hvis den enkelte porteføljes værdi er faldet 10 procent eller mere siden sidste rapportering, eller hvis der er gearede instrumenter i porteføljen, som har tabt 10 procent siden erhvervelse af instrumentet. Med titusindevis af porteføljer stod Nykredit derfor over for en meget stor mængde data, der skulle analyseres for at sikre compliance med de kommende rapporteringskrav.

Nykredit kørte i forvejen sin kunderapportering via Vitec Alocs investment managment løsning PORTMAN, og da Vitec Aloc ringede på døren, gik parterne hurtigt i dialog om mulighederne. Vitec Alocs mål var fra starten at skabe en komplet standardløsning til en attraktiv pris. Rasmus Grinderslev uddyber:

Vi talte med alle kunderne og satte os ned med dem for at tegne workflowet, så det blev så operationelt som muligt for såvel en stor bank som en asset manager. For blandt andet at holde omkostningerne nede gik vi efter at bygge en løsning, der var ”one size fits all” men med fleksibilitet nok til, at kunderne følte, den var lavet til dem. Så fra første tegning handlede det om at tage udgangspunkt i brugeren og at lytte og forstå hvilke behov, løsningen skulle tilgodese – var løsningen dyb nok? Var den bred nok?

Med det tog Vitec Aloc afsæt til en udviklingsproces, hvor det var de fremtidige brugere, der satte rammerne for det færdige produkt.

Brugerne fik ordet

Vitec Aloc nedsatte en brugergruppe med repræsentanter fra Nykredit, og derfra gik det slag i slag med en cirkulær proces, der tillod brugerne at tegne processer og definere ønsker til løsningen i direkte dialog med Vitec Alocs forretningsudviklere. Ifølge Rasmus Grinderslev er det unikke ved PORTMAN MiFIR netop, at løsningen er designet ud fra brugernes eksisterende arbejdsgang:

I stedet for at bygge løsningen ud fra logikken i lovgivningen kom vi hurtigt frem til, at løsningen skulle baseres på brugernes workflow og automatisere så mange processer som muligt – lige fra systemet fortæller, at der kan være et brud, og til kunderapporten er sendt ud af døren. Banken har én arbejdsdag til at gennemføre processen, og loven er ligeglad med, om banken har én eller 70.000 kunder, den skal undersøge, så det er nødvendigt med et meget operationelt workflow.

Vitec Aloc havde flere kunder ombord på projektet, og det betød, at der hurtigt kunne tages hul på udviklingen. Med involvering af flere forskellige kunder blev løsningen trykprøvet undervejs af mange fremtidige brugere, compliance officers og dataleverandører. Efter få måneder fik Nykredit den første version af løsningen i produktion. Og reaktionerne var positive:

En af tilbagemeldingerne fra Nykredit var, at den løsning, vi kom med, var 'state-of-the-art' sammenlignet med det, som de havde set fra nogle af vores konkurrenter. Brugerne er virkelig begejstrede, og det har meget at gøre med, at de selv har været så involverede i processen”, siger Rasmus Grinderslev.

Cost-effektiv proces og ro i sindet

Med PORTMAN MiFIR kan porteføljemanageren løse rapporteringsopgaven med høj effektivitet, fordi den giver hurtigt overblik over værdiændringer, der falder inden for rapporteringskravene, uden behov for manuel datasøgning. Løsningen gør altså porteføljemanageren opmærksom på, hvis der er behov for rapportering på baggrund af en værdiændring. Det giver nogle åbenlyse operationelle fordele – og på ledelsesgangen giver det ro i sindet. Klavs Holten, Head of Reporting i Nykredit, uddyber:

Med PORTMAN MiFIR har Vitec Aloc givet os svaret på den daglige rapporteringsudfordring, som lovændringen har medført. Vores reaktionstid er forkortet væsentligt, og holdt op imod risikoen for dramatiske ændringer på værdipapirmarkedet giver det os stor tryghed, at vi er beredte.
Klavs Holten, Head of Reporting i Nykredit

Fra Vitec Alocs side har det været centralt at give kunderne et udbytte, der rækker ud over den rent tekniske løsning, og Rasmus Grinderslev er ikke i tvivl om, at det er lykkedes:

Det er en skalerbar løsning, som tilbyder rigtig meget værdi for forholdsvis få penge, og som ikke pludselig kræver en masse ekstra tid. Og fordi systemet er så effektivt, nedsætter det risikoen for fejl og oversete hændelser. En leder hos en af vores andre bankkunder har formuleret det sådan, at han betragter løsningen som en slags forsikring mod compliancebrud.

Vitec Alocs MiFIR-løsning tager også højde for datastøj, som ellers kan påvirke kontrollen. Rasmus Grinderslev uddyber:

Der kan være data, som ikke kan eller må rettes, men som påvirker kontrollen. Så vi har sørget for, at brugeren kan undertrykke falske alarmer, og vi arbejder løbende sammen med kunderne på at forfine funktionaliteter som denne”, fortæller Rasmus Grinderslev. 

Mere for mindre med abonnementsløsning

Siden løsningen blev implementeret hos Nykredit, er lovgivningen trådt i kraft, og der er kommet flere abonnementskunder på løsningen undervejs, som nu også er repræsenteret i brugergruppen. Vitec Aloc har jævnligt møder med gruppen for at få indsigt i, om alt fortsat fungerer efter hensigten, og om løsningen kan løftes yderligere. I kraft af den bredt sammensatte gruppe faciliterer Vitec Aloc dermed et netværk for brugerne og kunderne, som giver mulighed for at udveksle erfaringer og at benchmarke op imod hinanden, hvilket fylder meget i kundernes værdibillede.

Den løbende feedback fra brugergruppen fungerer samtidig som Vitec Alocs primære kilde til videreudvikling af løsningen og i takt med, at løsningen kommer ind under huden på kunderne, fungerer brugergruppen som et innovationsforum, hvor der bliver sat fokus på uhensigtsmæssigheder og forbedringspotentialer. Rasmus Grinderslev uddyber:

Undervejs bliver vi jo opmærksomme på detaljer, som hverken vi eller kunderne havde udtænkt fra starten, fordi vi ikke havde det fulde billede. Og så er det uvurderligt, at brugerne kan gå direkte til os og spørge, om vi kan slå noget til eller fra eller udvikle ny funktionalitet, og det gør, at løsningen hele tiden vokser i convenience.

I Vitec Aloc fokuserer de salgs- og kundeansvarlige generelt på at fremhæve fordelene ved abonnementsbaserede løsninger, som MiFIR-løsningen er et eksempel på. Ved denne model høster kunderne fordele i form af den indflydelse og løbende udvikling, som abonnementsordningen rummer. Rasmus Grinderslev slutter af med:

Kunderne oplever, at de kan komme med ønsker til løsningen, og hvis det er noget, der giver mening for gruppen, jamen så bliver det lavet under abonnementet. Og det er ofte ændringer, som vi kan gennemføre ret hurtigt – og kunderne skal ikke have penge op af lommen på ny.
Rasmus Grinderslev, tidligere Product Manager hos Vitec Aloc

Om Nykredit A/S
Nykredit er en af Danmarks førende finansielle institutioner. Koncernens hovedaktiviteter består af realkreditfinansiering og bank, hvor de agerer som markedsleder på realkredit med en markedsandel på ca. 44%.

Koncernen er foreningsejet og kundestyret, og sådan har det været i mere end 160 år. Nykredit A/S har over 1 million kunder og ca. 4.000 medarbejdere.

 

Brug for mere information?

Har du spørgsmål, eller er du nysgerrig på at vide mere, så kontakt Chief Sales Officer, Mikkel Severin Lyngbye, på 29997141 eller send os en mail.

Kontakt os