Et af Nordens førende softwarehuse til kapitalmarkedet indgår samarbejde med specialistkonsulenthus for at indfri ambitiøst vækstmål

Danske Vitec Aloc, der står bag investment management løsninger til nogle af de største banker, pensionsselskaber og erhvervsfonde i Norden, indgår samarbejde med konsulenthuset, Capital Market Partners. Samarbejdet er et led i indfrielsen af softwarehusets ambitiøse vækstmål og har samtidigt potentialet til at højne værdien for især nye kunder i skift af løsning.

Vi har de sidste par år oplevet en øget efterspørgsel i markedet fra især kunder, der ønsker at skifte fra større globale spillere på markedet til en nordisk funderet leverandør som os selv, der er tættere på kunden, på processerne og som gør det nemt for kunderne at skifte væk igen. For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter vores investment management løsning, PORTMAN, og som led i at indfri vores vækstmål er samarbejdet med Capital Market Partners og en udvidelse af vores økosystem generelt et naturligt næste skridt” siger CEO for Vitec Aloc, Mikkel Rahbek Brunse, og fortsætter:

Vi har høje vækstambitioner i såvel Norden som i resten af Europa, og samarbejdet med Capital Market Partners, der har en stærk nordisk profil og kender PORTMAN indgående, gør os i stand til at køre endnu flere implementeringsprojekter sideløbende og samtidig mindske projektrisikoen for vores kunder i Norden.”    

Capital Market Partners’ kerneforretning er rådgivning og hjælp til tilpasning af systemer, processer og produkter for deres kunder, der i dag omfatter de største danske aktører inden for bank, pension og forsikring samt bankcentralerne. Capital Market Partners kan med udgangspunkt i deres faglige indsigt støtte kunder i forbindelse med implementering, opgradering eller udvidelse af Vitec Alocs PORTMAN-løsning. Specielt hos kunder hvor yderligere markedsindsigt og forretningsmæssig sparring kan mindske projektrisikoen og øge anvendelsesværdien for dem i forhold til systemskiftet. For som Mikkel Rahbek Brunse uddyber:

At skifte porteføljestyringssystem er for en stor del af vores kunder en omfattende og tidskrævende proces, der ikke kun vedrører den nye løsning, men som også vedrører og har afhængigheder til andre systemer rundt om PORTMAN. Og her har Capital Market Partners en indsigt og erfaring i den del af kundens værdikæde, der kan være med til at afdække eventuelle faldgruber ved deres nuværende setup. Samtidig ser vi, at Capital Markets Partners – grundet deres brede berøring med industrien – kan hjælpe kunderne med at realisere flere langsigtede synergier og hjælpe kunderne med at realisere det fulde potentiale. Så samarbejdet styrker værditilbuddet både i relation til reduceret projektrisiko og realiseringen af permanente effektiviseringsgevinster.”

Ansvaret for selve implementeringen af den nye løsning ligger fortsat hos Vitec Aloc. Her har Vitec Aloc ligeledes gjort tiltag for at reducere implementeringstiden og omkostningerne for kunderne i form af en migreringsmotor brugt gentagne gange over de senere år, der ikke kun hjælper med at reducere risikoen, men som også har gjort datakonverteringen fra andre større systemer på markedet lettere.  

Hos Capital Market Partners ser man frem til samarbejdet med Vitec Aloc. Et samarbejde, der allerede er startet op med en af de førende uafhængige kommercielle leverandører inden for pensions- og kapitalforvaltning i Norden, Gabler, og implementeringen af deres nye PORTMAN-løsning i Gabler Danmark.

Vitec Aloc er et anerkendt softwarehus, som vi har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med tidligere grundet forskellige snitflader for kunder som fx Sydbank, Tryg, BEC og Alm. Brand. PORTMAN er ofte et reelt alternativ til de større løsninger særligt pga. hurtigere implementering i kraft af forkonfigureret funktionalitet, skalerbarheden og fleksibiliteten, der gør det muligt at dække kundernes behov – ikke kun nu men også i fremtiden. Vi ser frem til at løfte samarbejdet til et nyt niveau og hjælpe med at imødekomme kundernes efterspørgsel efter at få endnu mere nytteværdi ud af deres løsning” siger Lars Christiansen, Managing Partner hos Capital Market Partners.

Foruden at assistere nye kunder i anskaffelsesprocessen af PORTMAN vil Capital Market Partners også kunne assistere Vitec Alocs kunder med ibrugtagelse af nye PORTMAN-moduler, optimering af arbejdsgange og kvalitetssikring af nye versioner.

Om Capital Market Partners

Capital Market Partners er et nichekonsulenthus inden for kapitalmarkedsområdet. Capital Market Partners forstår sig på værdikæden i kapitalmarkedet fra den første prisning til endelig afvikling og bogføring og hjælper på den baggrund deres kunder med udfordringer i forhold til tilpasning af deres systemer, processer og produkter til de ændringer, som markedet eller eventuelle reguleringer medfører. De udfører værdifuld, effektiv og upartisk rådgivning for deres kunder, der bl.a. omfatter de største danske banker og asset managers samt bankcentralerne. Læs mere om Capital Market Partners på www.cmp.as.

Om Vitec

Vitec er førende inden for Vertical Software. Virksomheden er grundlagt og har hovedsæde i Umeå i Sverige, og vores produkter er udviklet til specifikke behov inden for forskellige brancher i samfundet. Medarbejdernes ekspertise, kombineret med vores fælles virksomheds- og forretningsmodel, muliggør fortsat forbedring og innovation. Vi vokser gennem vores forretningsenheders succes og gennem opkøb. Alt, hvad vi gør, gør vi med et langsigtet perspektiv. For man kan stole på os – i dag og i morgen. Vitec har 1.350 medarbejdere, er noteret på Nasdaq Stockholm og havde i 2022 en nettoomsætning på 1.978 millioner SEK. Læs mere på www.vitecsoftware.com.

Om Capital Market Partners

Capital Market Partners er et nichekonsulenthus inden for kapitalmarkedsområdet. Capital Market Partners forstår sig på værdikæden i kapitalmarkedet fra den første prisning til endelig afvikling og bogføring og hjælper på den baggrund deres kunder med udfordringer i forhold til tilpasning af deres systemer, processer og produkter til de ændringer, som markedet eller eventuelle reguleringer medfører. De udfører værdifuld, effektiv og upartisk rådgivning for deres kunder, der bl.a. omfatter de største danske banker og asset managers samt bankcentralerne. Læs mere om Capital Market Partners på www.cmp.as.

Om Vitec

Vitec er førende inden for Vertical Software. Virksomheden er grundlagt og har hovedsæde i Umeå i Sverige, og vores produkter er udviklet til specifikke behov inden for forskellige brancher i samfundet. Medarbejdernes ekspertise, kombineret med vores fælles virksomheds- og forretningsmodel, muliggør fortsat forbedring og innovation. Vi vokser gennem vores forretningsenheders succes og gennem opkøb. Alt, hvad vi gør, gør vi med et langsigtet perspektiv. For man kan stole på os – i dag og i morgen. Vitec har 1.350 medarbejdere, er noteret på Nasdaq Stockholm og havde i 2022 en nettoomsætning på 1.978 millioner SEK. Læs mere på www.vitecsoftware.com.

Brug for mere information?

Har du spørgsmål, eller er du nysgerrig på at vide mere, er du velkommen til at kontakte CEO, Mikkel Rahbek Brunse, på 29997160 eller sende os en mail.

Kontakt